img25

Primeiros campos

img26

Estádio J. Kubitschek

img27

Estádio Antônio Carlos

img30

Estádio Alameda